Colour

Kortene lægges i en bunke på bordet, og den første spiller siger spar, ruder, hjerter eller klør. Kortene vendes så en efter en imens man siger navne på spillerne (urets retning). Vendes et kort af den førnævnte kulør, skal personen hvis navn sidst blev nævnt begynde at drikke.

Her findes der to sæt regler:

  1. Personen skal drikke i det antal sekunder som kortet viser. Eksempelvis er en dame 12 sekunder. Man kan også vælge at sige at det er 5, 10 eller 15 sekunder pr. værdi på kortet.
  2. Personen drikker indtil, der er blevet talt til kortets værdi af resten af deltagerne. Det vil sige, at personen til venstre for vedkommende, der er begyndt at drikke, starter med at sige 1, den næste siger 2 osv. indtil man har nået kortets værdi. Her er det vigtigt at huske på, at der ikke er nogen faste regler for, hvor lang tid der må gå, før den næste siger et tal.

Når det sidste tal er sagt eller man har tømt sin øl, siger man selv spar, ruder, hjerter eller klør, og spillet fortsætter.

Det skal lige tilføjes, at hvis man ikke når at sige en af ovennævnte typer kort, INDEN man har sat sin øl fra sig, må man tage turen en gang til, og der tælles forfra. Dette frarådes på det kraftigste at gentage flere gange...

Kommentarer

Ida Vase siger:Nu har jeg slugt denne her efter at jeg fandt den i min mors papkasse. Jeg synes ogse5 den var vildt ulggyehig og enormt velskrevet referencerne til sne og kulde der bliver brugt til at skabe stemning og mistanke fungerer rigtig godt!Jeg er ogse5 begyndt at skrive anmeldelser af de bf8ger jeg le6ser, se5 jeg me5 snart fe5 lavet den blog side! ;o)
  • Hari GÆST, 03 Jun 2012

Kom med en kommentar