DrukUNO

Baggrunden for dette drukspil er kortspillet Uno. For dem som ikke kender Uno findes reglerne nederst på denne side.

Helsinki rules

Helsinki rules er en variation af DræberUNO med druk regler.

Evighedstræk. Hvis man vælger at trække kort, eller bliver tvunget her til, skal man fortsætte med at trække til du får et kort du kan smide. Hvis nødvendigt, blandes afsmidningsbunken og bruges igen. når det er muligt at lægge kortet (i modsætning til normal UNO hvor optrukne kort ikke må lægges ned).

Når et nulkort spilles, bytter alle kort med næste spiller imod spillets retning.

Bemærk at smider du et nulkort som det sidste, resulterer det i at du får en anden spillers kort og dermed ikke vinder spillet.

Warszawa Rules

Det er et udvidet regelsæt som kun kan anvendes når der samtidig anvendes Helsinki Rules.

Når en eller flere 7'er spilles må og skal spilleren bytte kort med en valgfri modspiller. Spilles 7'eren eller 7'erene som sidste kort skal man stadig bytte kort og dermed vinder man ikke spillet.

Spring ind er en regel hvor man må læggen et tal kort der er et præcist match med det øverste kort i afsmidningsbunken både farve og nummer selvom det ikke er spillerens tur. Spillet forsætter som normalt her efter, med den spiller som havde sin tur.

Drukregler

Regler for hvornår, hvad og hvor meget der skal drikkes. I Druk UNO Skal man drikke en tår som udspiciferet i "Hvor meget skal man drikke".

Man drikker for følgende:

 • For hvert kort man trækker op uanset om det er fordi man ikke selv kan lægge noget ned eller fordi forrige spiller har lagt et +2 eller skift farve +4 kort som man ikke selv kan lægge noget på.
 • Man skal drikke en tår for at blive sprunget over.
 • Når spillet afsluttes skal drikke en tår for værd normale kort, en tår for skift retning, en tår for spring over, en tår for skiftfarve, to tåre for +2 kort og 4 tåre for +4 kort.

Bemærk hvis en spiller afslutter med et +2 eller skift farve +4 kort skal den næste spiller først trække henholdsvis 2 eller 4 kort op og der med drikke henholdsvis 2 eller 4 tåre og der på også drikke på kortenes værdi samme med resten af kortene på hånden.

Andre regler kan indgås i så fald skal det tydeligt oplyses til alle spillets deltagere før spillets start.

De originale Uno regler

Uno er et kortspil for minimum 2 personer. Alle spillere tildeles 7 kort. Den spiller der først kommer af med alle sine kort har vundet.

Ved start på spillet, gives 7 kort til hver spiller, og resten placeres på bordet og øverste kort i bunken vendes for at starte afsmidningsbunken. Hvis det vendte kort er et specialkort, betragtes det som om kortgiveren har smidt kortet. Spillet startes med at der spilles med uret.

Når det er en spillers tur skal man smide et kort som matcher farven på det øverste kort i afsmidningsbunken såfremt man har flere kort med samme nummer værdi som det valgte kort i samme eller andre farver må disse også spilles. Eks. På en blå 7’er spilles en blå 2’er og en rød 2’er.

Man kan også spille et eller flere kort med samme nummer værdi som det øverste kort i afsmidningsbunken. Eksempelvis på en grøn 5’er kan man spille en gul og en blå 5’er.''

Man kan også spille et eller flere spring over, +2 eller skift retning dog kun en af typerne såfremt mindst et af kortene matcher farven på det øverste kort i afsmidningsbunken. Det kort med farve match til kortet i afsmidningsbunken skal spilles som det første kort.

Regler for brug af spring over kort

Ved brug af et eller flere spring over kort springes det antal personer over svarende til antallet antal af spring over kort der er spillet bemærk at hvis der er fire spilere og man spiller fire spring over kort springer man sig selv over.

Regler for brug af +2 kort

Ved brug af et eller flere +2 kort skal den næste spiller trække 2 kort op for hvert kort der er spillet med mindre spilleren også kan spiller et eller flere +2 kort. Så sendes hele puljen videre til tredje spiller. ''Eks. Spiller 1 lægger et grønt +2 kort på en grøn 8’er. Spiller 2 lægger et gult og et blåt +2 kort, 3 spiller har ingen +2 kort og må der for trække seks kort op.''

Regler for brug af skift retning kort

Ved brug af et eller flere skift retning kort skiftes retningen på spillet et antal gange svarene til det antal skiftretning kort der er spillet ''Eks. Spilles 1,3,5 eller 7 skift retning kort vendes spillets retning, men spilles 2,4,6 eller 8 skift retning kort bibeholdes samme spille retning.''

Regler efter brug af spring over, +2 eller skift retning kort

Når et eller flere spring over, +2 eller skift retning har været spillet og turen er gået videre til næste spiller kan denne spiller spille et tilsvarende kort eller et normalt kort det matcher farven på det øverste kort i afsmidningsbunken. ''Eks. Spiller 1 spiller spiller en grøn +2 kort, spiller 2 har ingen +2 kort og trækker 2 kort op, nu går turen videre til spiller 3 som kan spille et grønt kort eller et +2 kort i vilkårlig farve.''

Regler for brug af skift farve og skift farve +4 kort

Skift farve og skift farve +4 kort kan spilles på alle normale kort og inaktive spring over, +2 og skift retning de kan ikke anvendes til at modvirke regler for disse kort hvis de er aktive. Man kan heller ikke spille et skift farve kort på et skift farve kort +4 medmindre det er inaktivt. Et skift farve +4 kort kan spilles på både et skift farve kort og et skiftfarve + 4 kort. ''eks. Spiller 1 spiller spiller et skiftfarve +4 kort spiller 2 spiller også et skiftfarve +4 kort spiller 3 har ikke et skift farve +4 kort og må trække 8 kort op.''

Regler hvis man ikke kan eller vil smide et eller flere kort

Såfremt en spiller ikke kan spille nogen kort eller ikke ønsker at spille et kort skal spilleren trække et kort op fra bunken og turen går videre til næste spiller uanset og det optrukne kort kan spilles.

Afslutning på spillet

Når en spiller har et kort tilbage skal spilleren sige ”UNO” inden turen går videre til næste spiler, hvis en spiller har flere kort som alle kan spille så spillet afsluttes skal alle kort spilles på nær et her på siges ”UNO” og det sidste kort må læges. ''Eks der ligger en blå 7’er øverst i afsmidningsbunken spiller 1 sider med en blå 5’er og en gul 5’er på hånden, spilleren skal nu lægge den blå 5’er sige ”UNO” og der på lægge den gule 5’er.'' Hvis man glemmer at sige ”UNO” når man har et kort tilbage og det opdages skal man trække 2 kort op.

Hvis det sidste kort en spiller spiller er et +2, spring over eller skift farve +4 kort skal kortes regel stadig udføres. ''Eks spiller 1 har et kort tilbage et skift farve +4 som spilles. Spiller 2 skal nu trække 4 kort op uanset om spille 2 har et skift farve +4 kort selv da spillet er afsluttet.''

Der kan optræde andre kort et spil UNO: Skift farve +8 og alle spillere trækker 2 kort op. De særlige regler for disse kort skal altid oplyses af spillets arrangør.

Indsendt af CampUNO [email protected]

Kommentarer

fedt med regler, det er den evige diskution, må man ligge en toer på en pludstoer -- nej, men nu er der et reglsæt, tak. bare en tanke er det campuno fra roskildefestivalen?
 • Drukuno holder 100 :-) GÆST, 05 Oct 2010
Det er Camp UNO selv der har indsendt drukspillet. Det vides dog ikke om det er Camp UNO fra Roskilde Festival :)
Det afsnit der her på justdrink er blevet til "De originale Uno regler", er ikke helt de originale regler men tilpasset til drukuno, ved at spille med disse regler giver det et hurtigere spil med flere kort der skal trækkes op, som er godt når det er et drukspil.
 • Jo det er selv samme... GÆST, 04 Nov 2010
Det er CampUNO fra roskilde der er indsender af dette spil.
Det afsnit der her på justdrink er blevet til "De originale Uno regler", er ikke helt de originale regler men tilpasset til drukuno, ved at spille med disse regler giver det et hurtigere spil med flere kort der skal trækkes op, som er godt når det er et drukspil.
 • CampUNO Roskilde GÆST, 04 Nov 2010
Hello, sry for my bad english but Ih ave obvesred your web page and would say that I locate your posts great since they have give me new suggestions and new aspects. Many thanks for this details.. Such a type of blog post will definitely click to numerous viewers. A good article and useful for its written content. Many thanks for sharing it up! Agreeable A lot more An increase in.
 • Mero GÆST, 13 Jul 2012
For no reason grimace, regardless if you're the one downcast, when you can't predict who seems to be cascading fond of your trusty laugh. cosalut.com http://www.cosalut.com/site_map.html/
 • cosalut.com GÆST, 12 Mar 2013
Ghgkifjfufnfifnfhfnifnfunfufnfyfnfncyfmfjcfnhfmcufkh vnibxhjclftvmxæoir l
 • Gæst, 10 Jun 2013
Intrassant at hjernen (i hvert fald stavningen) er ødelagt hos den der skriver - måske for mange druk-ture? og lige-gyldighed?
Synd at et ellers uskyldigt spil, skal væves ind i mangel på bedre ting at foretage sig.
 • Peder GÆST, 10 Dec 2013
Hej alle, jeg har lige faldet over et app, som indeholder en masse drukspil. Jeg har brugt det et par gange, og det gør arbejdet. Der er en masse ukendte spil, som jeg aldrig havde hørt om før, så jeg skal i hvert fald igang med at prøve dem af. Appet hedder Deluxe Druk :)

https://search.itunes.apple.com/WebObjects/MZContentLink.woa/wa/link?path=apps%2fdeluxedruk
 • Jens GÆST, 20 Jul 2015
chat for free gay webcam
black bottom gay chat room
gay chat colorado
 • DeeynMlsa GÆST, 14 Sep 2022
sex chat. gay descreet pueblo
gay priest chat
gay suppport chat
 • GennieMlsa GÆST, 16 Sep 2022
1
1
-1 OR 2+950-950-1=0+0+0+1 --
-1 OR 2+271-271-1=0+0+0+1
-1' OR 2+350-350-1=0+0+0+1 --
-1' OR 2+155-155-1=0+0+0+1 or '5TTpwSp9'='
-1" OR 2+56-56-1=0+0+0+1 --
if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/
-1; waitfor delay '0:0:15' --
-1); waitfor delay '0:0:15' --
1 waitfor delay '0:0:15' --
LRGiitCK'; waitfor delay '0:0:15' --
-5 OR 86=(SELECT 86 FROM PG_SLEEP(15))--
-5) OR 434=(SELECT 434 FROM PG_SLEEP(15))--
-1)) OR 209=(SELECT 209 FROM PG_SLEEP(15))--
VKxj8FqH' OR 117=(SELECT 117 FROM PG_SLEEP(15))--
wycq0eti') OR 471=(SELECT 471 FROM PG_SLEEP(15))--
vctYzCnc')) OR 871=(SELECT 871 FROM PG_SLEEP(15))--
1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
1'"
1????%2527%2522
@@G6acm
1
1
-1 OR 2+148-148-1=0+0+0+1 --
-1 OR 2+496-496-1=0+0+0+1
-1' OR 2+505-505-1=0+0+0+1 --
-1' OR 2+821-821-1=0+0+0+1 or 'hftGmwDj'='
-1" OR 2+742-742-1=0+0+0+1 --
if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/
-1; waitfor delay '0:0:15' --
-1); waitfor delay '0:0:15' --
1 waitfor delay '0:0:15' --
DR9kUsjl'; waitfor delay '0:0:15' --
-5 OR 659=(SELECT 659 FROM PG_SLEEP(15))--
-5) OR 299=(SELECT 299 FROM PG_SLEEP(15))--
-1)) OR 405=(SELECT 405 FROM PG_SLEEP(15))--
XCUuRjc7' OR 899=(SELECT 899 FROM PG_SLEEP(15))--
WJcDl4Vw') OR 118=(SELECT 118 FROM PG_SLEEP(15))--
Q1JH2a8e')) OR 674=(SELECT 674 FROM PG_SLEEP(15))--
1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
1'"
1????%2527%2522
@@EEC70
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
-1 OR 2+602-602-1=0+0+0+1 --
-1 OR 2+61-61-1=0+0+0+1
-1' OR 2+813-813-1=0+0+0+1 --
-1' OR 2+954-954-1=0+0+0+1 or 'N2jLPe1p'='
-1" OR 2+566-566-1=0+0+0+1 --
if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/
-1; waitfor delay '0:0:15' --
-1); waitfor delay '0:0:15' --
1 waitfor delay '0:0:15' --
5xaWt3jF'; waitfor delay '0:0:15' --
-5 OR 498=(SELECT 498 FROM PG_SLEEP(15))--
-5) OR 496=(SELECT 496 FROM PG_SLEEP(15))--
-1)) OR 752=(SELECT 752 FROM PG_SLEEP(15))--
pS5iCrWm' OR 806=(SELECT 806 FROM PG_SLEEP(15))--
HcI0y2Nm') OR 165=(SELECT 165 FROM PG_SLEEP(15))--
05zeXNO1')) OR 567=(SELECT 567 FROM PG_SLEEP(15))--
555*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
555'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
1'"
1????%2527%2522
@@7gLvH
555
 • Dit Navn GÆST, 22 Jan 2023
555
 • Dit Navn GÆST, 22 Jan 2023
555
 • Dit Navn GÆST, 22 Jan 2023
555
 • -1 OR... GÆST, 22 Jan 2023
555
 • -1 OR 2+951-951-1=0+0+0+1 GÆST, 22 Jan 2023
555
 • -1' OR... GÆST, 22 Jan 2023
555
 • -1' OR... GÆST, 22 Jan 2023
555
 • -1" OR... GÆST, 22 Jan 2023
555
 • if(now()=sysdate(),sle... GÆST, 22 Jan 2023
555
 • 0'XOR(if(now()=sysdate... GÆST, 22 Jan 2023
555
 • 0"XOR(if(now()=sysdate... GÆST, 22 Jan 2023
555
 • 1 waitfor delay... GÆST, 22 Jan 2023
555
 • p4nqoMk2'; waitfor... GÆST, 22 Jan 2023
555
 • R5gT6gvn' OR... GÆST, 22 Jan 2023
555
 • ZUkLwZrm') OR... GÆST, 22 Jan 2023
555
 • pZcTUydb')) OR... GÆST, 22 Jan 2023
555
 • Dit... GÆST, 22 Jan 2023
555
 • 1'" GÆST, 22 Jan 2023
555
 • 1????%2527%2522 GÆST, 22 Jan 2023
555
 • @@p5eYr GÆST, 22 Jan 2023
555
 • Dit Navn GÆST, 22 Jan 2023
555
 • Dit Navn GÆST, 22 Jan 2023
-1 OR 2+742-742-1=0+0+0+1 --
 • Dit Navn GÆST, 22 Jan 2023
-1 OR 2+168-168-1=0+0+0+1
 • Dit Navn GÆST, 22 Jan 2023
-1' OR 2+354-354-1=0+0+0+1 --
 • Dit Navn GÆST, 22 Jan 2023
-1' OR 2+184-184-1=0+0+0+1 or 'pwmyNPOP'='
 • Dit Navn GÆST, 22 Jan 2023
-1" OR 2+670-670-1=0+0+0+1 --
 • Dit Navn GÆST, 22 Jan 2023
if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
 • Dit Navn GÆST, 22 Jan 2023
0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
 • Dit Navn GÆST, 22 Jan 2023
0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
 • Dit Navn GÆST, 22 Jan 2023
(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/
 • Dit Navn GÆST, 22 Jan 2023
-1; waitfor delay '0:0:15' --
 • Dit Navn GÆST, 22 Jan 2023
-1); waitfor delay '0:0:15' --
 • Dit Navn GÆST, 22 Jan 2023
1 waitfor delay '0:0:15' --
 • Dit Navn GÆST, 22 Jan 2023
ddFGdRiY'; waitfor delay '0:0:15' --
 • Dit Navn GÆST, 22 Jan 2023
-5 OR 285=(SELECT 285 FROM PG_SLEEP(15))--
 • Dit Navn GÆST, 22 Jan 2023
-5) OR 727=(SELECT 727 FROM PG_SLEEP(15))--
 • Dit Navn GÆST, 22 Jan 2023
-1)) OR 461=(SELECT 461 FROM PG_SLEEP(15))--
 • Dit Navn GÆST, 22 Jan 2023
8SPAIv74' OR 713=(SELECT 713 FROM PG_SLEEP(15))--
 • Dit Navn GÆST, 22 Jan 2023
qYv9QBxs') OR 878=(SELECT 878 FROM PG_SLEEP(15))--
 • Dit Navn GÆST, 22 Jan 2023
RMD17JSD')) OR 988=(SELECT 988 FROM PG_SLEEP(15))--
 • Dit Navn GÆST, 22 Jan 2023
555*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
 • Dit Navn GÆST, 22 Jan 2023
555'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
 • Dit Navn GÆST, 22 Jan 2023
1'"
 • Dit Navn GÆST, 22 Jan 2023
1????%2527%2522
 • Dit Navn GÆST, 22 Jan 2023
@@rSysE
 • Dit Navn GÆST, 22 Jan 2023
555
 • Dit Navn GÆST, 22 Jan 2023
Pharmacie sans ordonnance https://kamagraenligne.com/# pharmacies en ligne certifi?©es
 • Douglasnut GÆST, 13 Jun 2024
trouver un m?©dicament en pharmacie: Medicaments en ligne livres en 24h - pharmacies en ligne certifi?©es
 • JamesRom GÆST, 13 Jun 2024
how to buy clomid online: clomid - where can i get cheap clomid without a prescription
 • Carlossah GÆST, 16 Jun 2024
http://prednisonerxa.com/# can you buy generic clomid price
 • CharlesDIG GÆST, 16 Jun 2024
where to buy amoxicillin pharmacy amoxicillin rexall pharmacy amoxicillin 500mg
 • BillyPlunc GÆST, 16 Jun 2024
clomid cost: Clomiphene - can you buy cheap clomid for sale
 • Clydeshawn GÆST, 16 Jun 2024
where can i buy amoxicillin over the counter uk: cheapest amoxicillin - amoxicillin tablet 500mg
 • Carlossah GÆST, 16 Jun 2024
https://doxycyclineca.com/# where can you get amoxicillin
 • CharlesDIG GÆST, 16 Jun 2024
prednisone online australia: clomidca.com - cost of prednisone 40 mg
 • Carlossah GÆST, 16 Jun 2024
https://doxycyclineca.shop/# amoxicillin generic
 • CharlesDIG GÆST, 16 Jun 2024
where can i get generic clomid: clomid - can i get clomid no prescription
 • Clydeshawn GÆST, 16 Jun 2024
prednisone buy Deltasone prednisone 40 mg tablet
 • BillyPlunc GÆST, 16 Jun 2024
how to get amoxicillin over the counter: doxycyclineca - amoxicillin from canada
 • Carlossah GÆST, 16 Jun 2024
https://clomidca.shop/# buy prednisone with paypal canada
 • CharlesDIG GÆST, 16 Jun 2024
purchase zithromax z-pak: buy zithromax amoxicillinca - can you buy zithromax over the counter in australia
 • Carlossah GÆST, 16 Jun 2024
zithromax antibiotic: amoxicillinca - zithromax price south africa
 • Clydeshawn GÆST, 16 Jun 2024
https://clomidca.com/# 60 mg prednisone daily
 • CharlesDIG GÆST, 16 Jun 2024
buying generic clomid clomid Prednisonerxa can i purchase generic clomid prices
 • BillyPlunc GÆST, 16 Jun 2024
average cost of generic zithromax: buy zithromax amoxicillinca - zithromax capsules
 • Carlossah GÆST, 16 Jun 2024
https://prednisonerxa.com/# can i order cheap clomid tablets
 • CharlesDIG GÆST, 16 Jun 2024
doxycycline capsules purchase: azithromycinca.shop - can you buy doxycycline online
 • Clydeshawn GÆST, 16 Jun 2024
zithromax over the counter: buy zithromax online - zithromax capsules price
 • Carlossah GÆST, 16 Jun 2024
zithromax generic cost buy zithromax online zithromax over the counter canada
 • BillyPlunc GÆST, 16 Jun 2024
https://prednisonerxa.com/# how to buy cheap clomid online
 • CharlesDIG GÆST, 16 Jun 2024
zithromax for sale us: zithromax - where can i buy zithromax uk
 • Carlossah GÆST, 16 Jun 2024
http://doxycyclineca.com/# order amoxicillin 500mg
 • CharlesDIG GÆST, 16 Jun 2024
where buy clomid: best price - can you get clomid without insurance
 • Clydeshawn GÆST, 16 Jun 2024
doxycycline 200mg price in india doxycycline best price doxycycline no prescription
 • BillyPlunc GÆST, 16 Jun 2024
doxycycline 100mg acne: azithromycinca - doxycycline buy
 • Carlossah GÆST, 16 Jun 2024
https://azithromycinca.shop/# doxycycline without rx
 • CharlesDIG GÆST, 16 Jun 2024
1 mg prednisone daily: clomidca.shop - purchase prednisone canada
 • Carlossah GÆST, 16 Jun 2024
zithromax price canada: Azithromycin best price - where can i purchase zithromax online
 • Clydeshawn GÆST, 16 Jun 2024
http://azithromycinca.com/# doxycycline 50 mg price australia
 • CharlesDIG GÆST, 16 Jun 2024
generic for amoxicillin amoxil online amoxicillin online no prescription
 • BillyPlunc GÆST, 16 Jun 2024
amoxicillin 500mg prescription: amoxil best price - how much is amoxicillin prescription
 • Carlossah GÆST, 16 Jun 2024
https://prednisonerxa.com/# can i order generic clomid pill
 • CharlesDIG GÆST, 16 Jun 2024
clomid pills: clomid Prednisonerxa - how can i get generic clomid without insurance
 • Carlossah GÆST, 16 Jun 2024
buy prednisone without prescription paypal: buy online - prednisone 100 mg
 • Clydeshawn GÆST, 16 Jun 2024
zithromax for sale online cheapest Azithromycin zithromax prescription
 • BillyPlunc GÆST, 16 Jun 2024
http://prednisonerxa.com/# can i buy cheap clomid without dr prescription
 • CharlesDIG GÆST, 16 Jun 2024
buy zithromax: buy zithromax amoxicillinca - buy zithromax 500mg online
 • Carlossah GÆST, 16 Jun 2024
buy doxycycline south africa: doxycycline best price - doxycycline 75 mg tab
 • Carlossah GÆST, 16 Jun 2024
prednisone otc uk: clomidca.shop - prednisone
 • Clydeshawn GÆST, 16 Jun 2024
https://prednisonerxa.shop/# where to buy clomid pill
 • CharlesDIG GÆST, 16 Jun 2024
can i order generic clomid for sale Clomiphene where buy cheap clomid pill
 • BillyPlunc GÆST, 16 Jun 2024
buy cheap generic zithromax: amoxicillinca - zithromax generic cost
 • Carlossah GÆST, 16 Jun 2024
http://doxycyclineca.com/# amoxicillin online without prescription
 • CharlesDIG GÆST, 16 Jun 2024
amoxicillin 500mg capsules: amoxil best price - amoxicillin generic
 • Clydeshawn GÆST, 16 Jun 2024
clomid price: clomid Prednisonerxa - buy generic clomid prices
 • Carlossah GÆST, 16 Jun 2024
http://prednisonerxa.com/# can you get cheap clomid prices
 • CharlesDIG GÆST, 16 Jun 2024
doxycycline 100mg capsules cost azithromycinca doxycycline 100mg pills
 • BillyPlunc GÆST, 16 Jun 2024
where can i order prednisone 20mg: buy online - how can i get prednisone online without a prescription
 • Carlossah GÆST, 16 Jun 2024
https://amoxicillinca.shop/# buy zithromax 1000 mg online
 • CharlesDIG GÆST, 16 Jun 2024
drug prices prednisone: prednisone clomidca - prednisone capsules
 • Clydeshawn GÆST, 16 Jun 2024
prednisone 10 mg tablets: buy online - prednisone cream
 • Carlossah GÆST, 16 Jun 2024
buy amoxicillin without prescription doxycyclineca purchase amoxicillin online
 • BillyPlunc GÆST, 16 Jun 2024
https://amoxicillinca.com/# zithromax 1000 mg pills
 • CharlesDIG GÆST, 16 Jun 2024
zithromax 1000 mg pills: zithromax - where can i purchase zithromax online
 • Carlossah GÆST, 16 Jun 2024
zithromax over the counter uk: cheapest Azithromycin - zithromax buy online
 • Clydeshawn GÆST, 16 Jun 2024
https://doxycyclineca.shop/# amoxicillin price without insurance
 • CharlesDIG GÆST, 16 Jun 2024
where can i get clomid tablets: clomid - buying generic clomid
 • Carlossah GÆST, 16 Jun 2024
drug doxycycline 100mg buy tetracycline antibiotics buy doxycycline monohydrate
 • BillyPlunc GÆST, 16 Jun 2024
https://prednisonerxa.com/# cheap clomid pill
 • CharlesDIG GÆST, 16 Jun 2024
zithromax 1000 mg pills: Azithromycin - zithromax
 • Carlossah GÆST, 16 Jun 2024
doxycycline 75 mg coupon: azithromycinca.com - doxycycline for sale usa
 • Clydeshawn GÆST, 16 Jun 2024
http://prednisonerxa.com/# can i order generic clomid pill
 • CharlesDIG GÆST, 16 Jun 2024
where to buy generic clomid for sale best price where can i get generic clomid without a prescription
 • BillyPlunc GÆST, 16 Jun 2024
cost of clomid without insurance: clomid - how to get generic clomid tablets
 • Carlossah GÆST, 16 Jun 2024
http://doxycyclineca.com/# amoxicillin from canada
 • CharlesDIG GÆST, 16 Jun 2024
can i get clomid prices: prednisonerxa.com - where can i buy cheap clomid without a prescription
 • Clydeshawn GÆST, 16 Jun 2024
order amoxicillin uk: amoxil online - amoxicillin 500 tablet
 • Carlossah GÆST, 16 Jun 2024
https://azithromycinca.com/# buy online doxycycline without prescription
 • CharlesDIG GÆST, 16 Jun 2024
where can i get cheap clomid without insurance clomid Prednisonerxa how to get cheap clomid without a prescription
 • BillyPlunc GÆST, 16 Jun 2024
prednisone 54899: prednisone clomidca - prednisone purchase online
 • Carlossah GÆST, 16 Jun 2024
prednisone otc price: Steroid - buy prednisone 20mg without a prescription best price
 • Clydeshawn GÆST, 16 Jun 2024
http://prednisonerxa.com/# buying generic clomid without dr prescription
 • CharlesDIG GÆST, 16 Jun 2024
buy prednisone 10mg: Steroid - prednisone 50 mg buy
 • Carlossah GÆST, 16 Jun 2024
prednisone without prescription clomidca prednisone 20mg buy online
 • BillyPlunc GÆST, 16 Jun 2024
https://amoxicillinca.com/# can i buy zithromax over the counter in canada
 • CharlesDIG GÆST, 16 Jun 2024
zithromax coupon: buy zithromax amoxicillinca - zithromax 500 tablet
 • Carlossah GÆST, 16 Jun 2024
doxycycline online purchase: doxycycline - where to buy doxycycline
 • Clydeshawn GÆST, 16 Jun 2024
https://azithromycinca.shop/# doxycycline buy
 • CharlesDIG GÆST, 16 Jun 2024
prednisone canada prescription: prednisone clomidca - canada buy prednisone online
 • Carlossah GÆST, 16 Jun 2024
zithromax 250 mg pill amoxicillinca zithromax antibiotic
 • BillyPlunc GÆST, 16 Jun 2024
https://amoxicillinca.shop/# zithromax online paypal
 • CharlesDIG GÆST, 16 Jun 2024
where can i buy cheap clomid price: clomid - how can i get cheap clomid without insurance
 • Carlossah GÆST, 16 Jun 2024
doxycycline 200mg price in india: buy tetracycline antibiotics - doxycycline cost united states
 • Clydeshawn GÆST, 16 Jun 2024
http://clomidca.com/# buying prednisone mexico
 • CharlesDIG GÆST, 16 Jun 2024
where to buy generic clomid: clomid - how to buy cheap clomid online
 • Carlossah GÆST, 17 Jun 2024
prednisone 40 mg rx prednisone clomidca 50mg prednisone tablet
 • BillyPlunc GÆST, 17 Jun 2024
https://prednisonerxa.shop/# can you buy clomid
 • CharlesDIG GÆST, 17 Jun 2024
zithromax order online uk: Azithromycin - zithromax online usa no prescription
 • Clydeshawn GÆST, 17 Jun 2024
generic amoxicillin cost: buy cheapest antibiotics - buy amoxicillin 500mg uk
 • Carlossah GÆST, 17 Jun 2024
http://azithromycinca.com/# can you buy doxycycline over the counter in south africa
 • CharlesDIG GÆST, 17 Jun 2024
can i buy prednisone online without a prescription: prednisone clomidca - prednisone 40 mg rx
 • Carlossah GÆST, 17 Jun 2024
http://clomidca.com/# buy cheap prednisone
 • CharlesDIG GÆST, 17 Jun 2024
cheap zithromax pills Azithromycin best price zithromax 500mg price in india
 • BillyPlunc GÆST, 17 Jun 2024
where to buy generic clomid now: clomid - can you buy cheap clomid no prescription
 • Clydeshawn GÆST, 17 Jun 2024
https://clomidca.shop/# compare prednisone prices
 • CharlesDIG GÆST, 17 Jun 2024
prednisone 40 mg price: clomidca - 400 mg prednisone
 • Carlossah GÆST, 17 Jun 2024
https://doxycyclineca.com/# amoxicillin 500 tablet
 • CharlesDIG GÆST, 17 Jun 2024
5 mg prednisone tablets clomidca.com prednisone 50mg cost
 • BillyPlunc GÆST, 17 Jun 2024
where to buy clomid: best price - can i order generic clomid for sale
 • Carlossah GÆST, 17 Jun 2024
prednisone 20: Deltasone - prednisone 20mg online pharmacy
 • Clydeshawn GÆST, 17 Jun 2024
http://amoxicillinca.com/# buy zithromax 1000 mg online
 • CharlesDIG GÆST, 17 Jun 2024
order amoxicillin no prescription: cheapest amoxicillin - purchase amoxicillin 500 mg
 • Carlossah GÆST, 17 Jun 2024
https://clomidca.com/# prednisone without prescription medication
 • CharlesDIG GÆST, 17 Jun 2024
how to get cheap clomid for sale best price how can i get clomid prices
 • BillyPlunc GÆST, 17 Jun 2024
doxycycline hydrochloride 100mg: doxycycline - where to buy doxycycline
 • Carlossah GÆST, 17 Jun 2024
zithromax 500 mg lowest price online: cheapest Azithromycin - where can i buy zithromax in canada
 • Clydeshawn GÆST, 17 Jun 2024
https://prednisonerxa.com/# where can i get clomid pill
 • CharlesDIG GÆST, 17 Jun 2024
amoxicillin 500 mg where to buy: amoxil - rexall pharmacy amoxicillin 500mg
 • Carlossah GÆST, 17 Jun 2024
https://prednisonerxa.com/# how to buy cheap clomid online
 • CharlesDIG GÆST, 17 Jun 2024
doxycycline capsules 50mg 100mg buy tetracycline antibiotics buy doxycycline cheap
 • BillyPlunc GÆST, 17 Jun 2024
prednisone 10mg tablets: Deltasone - generic over the counter prednisone
 • Carlossah GÆST, 17 Jun 2024
zithromax capsules: cheapest Azithromycin - buy zithromax canada
 • Clydeshawn GÆST, 17 Jun 2024
https://prednisonerxa.shop/# clomid no prescription
 • CharlesDIG GÆST, 17 Jun 2024
buy prednisone with paypal canada: clomidca - steroids prednisone for sale
 • Carlossah GÆST, 17 Jun 2024
https://amoxicillinca.shop/# purchase zithromax online
 • CharlesDIG GÆST, 17 Jun 2024
can you buy amoxicillin over the counter canada buy cheapest antibiotics how to get amoxicillin
 • BillyPlunc GÆST, 17 Jun 2024
doxycycline pills cost: azithromycinca.com - buy doxycycline 100mg canada
 • Clydeshawn GÆST, 17 Jun 2024
how can i get generic clomid without dr prescription: prednisonerxa.com - how to get cheap clomid
 • Carlossah GÆST, 17 Jun 2024
http://prednisonerxa.com/# where buy cheap clomid no prescription
 • CharlesDIG GÆST, 17 Jun 2024
prednisone 20 mg tablet price: clomidca.com - prednisone 10 mg tablet cost
 • Carlossah GÆST, 17 Jun 2024
https://azithromycinca.com/# doxycycline mexico
 • CharlesDIG GÆST, 17 Jun 2024
amoxicillin online canada doxycyclineca purchase amoxicillin online without prescription
 • BillyPlunc GÆST, 17 Jun 2024
buying clomid without dr prescription: clomid - how can i get cheap clomid price
 • Clydeshawn GÆST, 17 Jun 2024
prednisone 20 mg in india: clomidca.com - 400 mg prednisone
 • Carlossah GÆST, 17 Jun 2024
https://doxycyclineca.shop/# amoxicillin online purchase
 • CharlesDIG GÆST, 17 Jun 2024
prednisone best prices: Steroid - buy prednisone online no script
 • Carlossah GÆST, 17 Jun 2024
amoxicillin 50 mg tablets amoxil amoxicillin 500
 • BillyPlunc GÆST, 17 Jun 2024
https://prednisonerxa.com/# where buy cheap clomid without rx
 • CharlesDIG GÆST, 17 Jun 2024
can you buy prednisone over the counter in mexico: clomidca.shop - prednisone 1 mg for sale
 • Clydeshawn GÆST, 17 Jun 2024
purchase prednisone 10mg: prednisone - prednisone where can i buy
 • Carlossah GÆST, 17 Jun 2024
http://prednisonerxa.com/# order clomid tablets
 • CharlesDIG GÆST, 17 Jun 2024
prednisone 10 mg tablet cost prednisone clomidca prednisone 10 tablet
 • BillyPlunc GÆST, 17 Jun 2024
amoxicillin without rx: amoxil online - buy cheap amoxicillin
 • Carlossah GÆST, 17 Jun 2024
online order prednisone 10mg: prednisone - prednisone 21 pack
 • Clydeshawn GÆST, 17 Jun 2024
https://doxycyclineca.com/# where to buy amoxicillin 500mg without prescription
 • CharlesDIG GÆST, 17 Jun 2024
buy amoxicillin canada: amoxil doxycyclineca - where can i buy amoxicillin online
 • Carlossah GÆST, 17 Jun 2024
https://amoxicillinca.shop/# zithromax 500
 • CharlesDIG GÆST, 17 Jun 2024
zithromax 500mg zithromax buy zithromax
 • BillyPlunc GÆST, 17 Jun 2024
doxycycline 100mg cost australia: azithromycinca - how much is doxycycline in south africa
 • Clydeshawn GÆST, 17 Jun 2024
zithromax for sale cheap: cheapest Azithromycin - where to get zithromax
 • Carlossah GÆST, 17 Jun 2024
https://doxycyclineca.shop/# buy amoxicillin online uk
 • CharlesDIG GÆST, 17 Jun 2024
buy prednisone canadian pharmacy: Deltasone - prednisone oral
 • Carlossah GÆST, 17 Jun 2024
https://doxycyclineca.shop/# amoxicillin price canada
 • CharlesDIG GÆST, 17 Jun 2024
doxycycline medication cost azithromycinca.com doxycyline online
 • BillyPlunc GÆST, 17 Jun 2024
cost generic clomid no prescription: prednisonerxa.com - can you buy generic clomid without prescription
 • Clydeshawn GÆST, 17 Jun 2024
zithromax capsules 250mg: Azithromycin - zithromax capsules 250mg
 • Carlossah GÆST, 17 Jun 2024
https://azithromycinca.com/# can you buy doxycycline over the counter nz
 • CharlesDIG GÆST, 17 Jun 2024
zithromax 500 mg lowest price online: zithromax - cheap zithromax pills
 • Carlossah GÆST, 17 Jun 2024
https://clomidca.com/# prednisone pill
 • CharlesDIG GÆST, 17 Jun 2024
best pharmacy prednisone: buy online - prednisone 50 mg tablet canada
 • Clydeshawn GÆST, 17 Jun 2024
prescription prednisone cost: prednisone - 20 mg prednisone
 • Carlossah GÆST, 17 Jun 2024
http://doxycyclineca.com/# over the counter amoxicillin
 • CharlesDIG GÆST, 17 Jun 2024
generic prednisone for sale: prednisone clomidca - average cost of generic prednisone
 • Carlossah GÆST, 17 Jun 2024
https://prednisonerxa.shop/# cost cheap clomid no prescription
 • CharlesDIG GÆST, 17 Jun 2024
amoxil pharmacy: cheapest amoxicillin - amoxicillin 500 mg without a prescription
 • Clydeshawn GÆST, 17 Jun 2024
purchase doxycycline online: azithromycinca.com - doxycycline tab india
 • Carlossah GÆST, 17 Jun 2024
https://clomidca.shop/# prednisone for sale online
 • CharlesDIG GÆST, 17 Jun 2024
buying generic clomid tablets: prednisonerxa.shop - clomid for sale
 • Clydeshawn GÆST, 17 Jun 2024
generic clomid without insurance: Clomiphene - how can i get generic clomid for sale
 • Carlossah GÆST, 17 Jun 2024
https://azithromycinca.com/# doxycycline 100mg cap tab
 • CharlesDIG GÆST, 17 Jun 2024
can you buy clomid: clomid Prednisonerxa - can i buy generic clomid without insurance
 • Carlossah GÆST, 17 Jun 2024
https://prednisonerxa.shop/# where to buy generic clomid now
 • CharlesDIG GÆST, 17 Jun 2024
amoxicillin 250 mg capsule: cheapest amoxicillin - can you purchase amoxicillin online
 • Clydeshawn GÆST, 17 Jun 2024
5mg prednisone: prednisone - prednisone 30
 • Carlossah GÆST, 17 Jun 2024
https://clomidca.shop/# prednisone over the counter cost
 • CharlesDIG GÆST, 17 Jun 2024
doxycycline online india: doxycycline azithromycinca - buy online doxycycline without prescription
 • Carlossah GÆST, 17 Jun 2024
https://prednisonerxa.shop/# can i get cheap clomid online
 • CharlesDIG GÆST, 17 Jun 2024
rx doxycycline: doxycycline azithromycinca - can i buy doxycycline online
 • Clydeshawn GÆST, 17 Jun 2024
get cheap clomid without rx: cheap fertility drug - how to get cheap clomid prices
 • Carlossah GÆST, 17 Jun 2024
https://doxycyclineca.shop/# amoxicillin 500 mg purchase without prescription
 • CharlesDIG GÆST, 17 Jun 2024
how to get zithromax over the counter: zithromax - purchase zithromax z-pak
 • Clydeshawn GÆST, 17 Jun 2024
zithromax online no prescription: cheapest Azithromycin - zithromax 500 mg
 • Carlossah GÆST, 17 Jun 2024
https://azithromycinca.shop/# doxycycline 50 mg cost
 • CharlesDIG GÆST, 17 Jun 2024
where can i get clomid: Prednisonerxa - can you buy generic clomid
 • Carlossah GÆST, 17 Jun 2024
https://amoxicillinca.com/# zithromax cost uk
 • CharlesDIG GÆST, 17 Jun 2024
doxycycline price in india: azithromycinca - doxycycline 100mg tablets no prescription
 • Clydeshawn GÆST, 17 Jun 2024
prednisone 12 tablets price: clomidca - prednisone 200 mg tablets
 • Carlossah GÆST, 17 Jun 2024
https://amoxicillinca.com/# zithromax capsules price
 • CharlesDIG GÆST, 17 Jun 2024
cost of generic zithromax: amoxicillinca - cheap zithromax pills
 • Carlossah GÆST, 17 Jun 2024
https://clomidca.shop/# prednisone 2.5 mg tab
 • CharlesDIG GÆST, 17 Jun 2024
average price of prednisone: buy online - prednisone price canada
 • Clydeshawn GÆST, 17 Jun 2024
https://amoxicillinca.shop/# buy generic zithromax online
 • CharlesDIG GÆST, 17 Jun 2024
price of amoxicillin without insurance: buy cheapest antibiotics - how to get amoxicillin over the counter
 • Carlossah GÆST, 17 Jun 2024
http://prednisonerxa.com/# cost of clomid pill
 • CharlesDIG GÆST, 18 Jun 2024
zithromax capsules 250mg: zithromax - zithromax 500 price
 • Carlossah GÆST, 18 Jun 2024
cost generic clomid now: clomid - can i order clomid tablets
 • Clydeshawn GÆST, 18 Jun 2024
https://clomidca.com/# prednisone 10 mg tablet cost
 • CharlesDIG GÆST, 18 Jun 2024
cost of amoxicillin 875 mg: amoxil online - amoxicillin online canada
 • Carlossah GÆST, 18 Jun 2024
https://clomidca.shop/# prednisone tablets india
 • CharlesDIG GÆST, 18 Jun 2024

Kom med en kommentar