DrukUNO

Baggrunden for dette drukspil er kortspillet Uno. For dem som ikke kender Uno findes reglerne nederst på denne side.

Helsinki rules

Helsinki rules er en variation af DræberUNO med druk regler.

Evighedstræk. Hvis man vælger at trække kort, eller bliver tvunget her til, skal man fortsætte med at trække til du får et kort du kan smide. Hvis nødvendigt, blandes afsmidningsbunken og bruges igen. når det er muligt at lægge kortet (i modsætning til normal UNO hvor optrukne kort ikke må lægges ned).

Når et nulkort spilles, bytter alle kort med næste spiller imod spillets retning.

Bemærk at smider du et nulkort som det sidste, resulterer det i at du får en anden spillers kort og dermed ikke vinder spillet.

Warszawa Rules

Det er et udvidet regelsæt som kun kan anvendes når der samtidig anvendes Helsinki Rules.

Når en eller flere 7'er spilles må og skal spilleren bytte kort med en valgfri modspiller. Spilles 7'eren eller 7'erene som sidste kort skal man stadig bytte kort og dermed vinder man ikke spillet.

Spring ind er en regel hvor man må læggen et tal kort der er et præcist match med det øverste kort i afsmidningsbunken både farve og nummer selvom det ikke er spillerens tur. Spillet forsætter som normalt her efter, med den spiller som havde sin tur.

Drukregler

Regler for hvornår, hvad og hvor meget der skal drikkes. I Druk UNO Skal man drikke en tår som udspiciferet i "Hvor meget skal man drikke".

Man drikker for følgende:

 • For hvert kort man trækker op uanset om det er fordi man ikke selv kan lægge noget ned eller fordi forrige spiller har lagt et +2 eller skift farve +4 kort som man ikke selv kan lægge noget på.
 • Man skal drikke en tår for at blive sprunget over.
 • Når spillet afsluttes skal drikke en tår for værd normale kort, en tår for skift retning, en tår for spring over, en tår for skiftfarve, to tåre for +2 kort og 4 tåre for +4 kort.

Bemærk hvis en spiller afslutter med et +2 eller skift farve +4 kort skal den næste spiller først trække henholdsvis 2 eller 4 kort op og der med drikke henholdsvis 2 eller 4 tåre og der på også drikke på kortenes værdi samme med resten af kortene på hånden.

Andre regler kan indgås i så fald skal det tydeligt oplyses til alle spillets deltagere før spillets start.

De originale Uno regler

Uno er et kortspil for minimum 2 personer. Alle spillere tildeles 7 kort. Den spiller der først kommer af med alle sine kort har vundet.

Ved start på spillet, gives 7 kort til hver spiller, og resten placeres på bordet og øverste kort i bunken vendes for at starte afsmidningsbunken. Hvis det vendte kort er et specialkort, betragtes det som om kortgiveren har smidt kortet. Spillet startes med at der spilles med uret.

Når det er en spillers tur skal man smide et kort som matcher farven på det øverste kort i afsmidningsbunken såfremt man har flere kort med samme nummer værdi som det valgte kort i samme eller andre farver må disse også spilles. Eks. På en blå 7’er spilles en blå 2’er og en rød 2’er.

Man kan også spille et eller flere kort med samme nummer værdi som det øverste kort i afsmidningsbunken. Eksempelvis på en grøn 5’er kan man spille en gul og en blå 5’er.''

Man kan også spille et eller flere spring over, +2 eller skift retning dog kun en af typerne såfremt mindst et af kortene matcher farven på det øverste kort i afsmidningsbunken. Det kort med farve match til kortet i afsmidningsbunken skal spilles som det første kort.

Regler for brug af spring over kort

Ved brug af et eller flere spring over kort springes det antal personer over svarende til antallet antal af spring over kort der er spillet bemærk at hvis der er fire spilere og man spiller fire spring over kort springer man sig selv over.

Regler for brug af +2 kort

Ved brug af et eller flere +2 kort skal den næste spiller trække 2 kort op for hvert kort der er spillet med mindre spilleren også kan spiller et eller flere +2 kort. Så sendes hele puljen videre til tredje spiller. ''Eks. Spiller 1 lægger et grønt +2 kort på en grøn 8’er. Spiller 2 lægger et gult og et blåt +2 kort, 3 spiller har ingen +2 kort og må der for trække seks kort op.''

Regler for brug af skift retning kort

Ved brug af et eller flere skift retning kort skiftes retningen på spillet et antal gange svarene til det antal skiftretning kort der er spillet ''Eks. Spilles 1,3,5 eller 7 skift retning kort vendes spillets retning, men spilles 2,4,6 eller 8 skift retning kort bibeholdes samme spille retning.''

Regler efter brug af spring over, +2 eller skift retning kort

Når et eller flere spring over, +2 eller skift retning har været spillet og turen er gået videre til næste spiller kan denne spiller spille et tilsvarende kort eller et normalt kort det matcher farven på det øverste kort i afsmidningsbunken. ''Eks. Spiller 1 spiller spiller en grøn +2 kort, spiller 2 har ingen +2 kort og trækker 2 kort op, nu går turen videre til spiller 3 som kan spille et grønt kort eller et +2 kort i vilkårlig farve.''

Regler for brug af skift farve og skift farve +4 kort

Skift farve og skift farve +4 kort kan spilles på alle normale kort og inaktive spring over, +2 og skift retning de kan ikke anvendes til at modvirke regler for disse kort hvis de er aktive. Man kan heller ikke spille et skift farve kort på et skift farve kort +4 medmindre det er inaktivt. Et skift farve +4 kort kan spilles på både et skift farve kort og et skiftfarve + 4 kort. ''eks. Spiller 1 spiller spiller et skiftfarve +4 kort spiller 2 spiller også et skiftfarve +4 kort spiller 3 har ikke et skift farve +4 kort og må trække 8 kort op.''

Regler hvis man ikke kan eller vil smide et eller flere kort

Såfremt en spiller ikke kan spille nogen kort eller ikke ønsker at spille et kort skal spilleren trække et kort op fra bunken og turen går videre til næste spiller uanset og det optrukne kort kan spilles.

Afslutning på spillet

Når en spiller har et kort tilbage skal spilleren sige ”UNO” inden turen går videre til næste spiler, hvis en spiller har flere kort som alle kan spille så spillet afsluttes skal alle kort spilles på nær et her på siges ”UNO” og det sidste kort må læges. ''Eks der ligger en blå 7’er øverst i afsmidningsbunken spiller 1 sider med en blå 5’er og en gul 5’er på hånden, spilleren skal nu lægge den blå 5’er sige ”UNO” og der på lægge den gule 5’er.'' Hvis man glemmer at sige ”UNO” når man har et kort tilbage og det opdages skal man trække 2 kort op.

Hvis det sidste kort en spiller spiller er et +2, spring over eller skift farve +4 kort skal kortes regel stadig udføres. ''Eks spiller 1 har et kort tilbage et skift farve +4 som spilles. Spiller 2 skal nu trække 4 kort op uanset om spille 2 har et skift farve +4 kort selv da spillet er afsluttet.''

Der kan optræde andre kort et spil UNO: Skift farve +8 og alle spillere trækker 2 kort op. De særlige regler for disse kort skal altid oplyses af spillets arrangør.

Indsendt af CampUNO [email protected]

Kommentarer

fedt med regler, det er den evige diskution, må man ligge en toer på en pludstoer -- nej, men nu er der et reglsæt, tak. bare en tanke er det campuno fra roskildefestivalen?
 • Drukuno holder 100 :-) GÆST, 05 Oct 2010
Det er Camp UNO selv der har indsendt drukspillet. Det vides dog ikke om det er Camp UNO fra Roskilde Festival :)
Det afsnit der her på justdrink er blevet til "De originale Uno regler", er ikke helt de originale regler men tilpasset til drukuno, ved at spille med disse regler giver det et hurtigere spil med flere kort der skal trækkes op, som er godt når det er et drukspil.
 • Jo det er selv samme... GÆST, 04 Nov 2010
Det er CampUNO fra roskilde der er indsender af dette spil.
Det afsnit der her på justdrink er blevet til "De originale Uno regler", er ikke helt de originale regler men tilpasset til drukuno, ved at spille med disse regler giver det et hurtigere spil med flere kort der skal trækkes op, som er godt når det er et drukspil.
 • CampUNO Roskilde GÆST, 04 Nov 2010
Hello, sry for my bad english but Ih ave obvesred your web page and would say that I locate your posts great since they have give me new suggestions and new aspects. Many thanks for this details.. Such a type of blog post will definitely click to numerous viewers. A good article and useful for its written content. Many thanks for sharing it up! Agreeable A lot more An increase in.
 • Mero GÆST, 13 Jul 2012
For no reason grimace, regardless if you're the one downcast, when you can't predict who seems to be cascading fond of your trusty laugh. cosalut.com http://www.cosalut.com/site_map.html/
 • cosalut.com GÆST, 12 Mar 2013
Ghgkifjfufnfifnfhfnifnfunfufnfyfnfncyfmfjcfnhfmcufkh vnibxhjclftvmxæoir l
 • Gæst, 10 Jun 2013
Intrassant at hjernen (i hvert fald stavningen) er ødelagt hos den der skriver - måske for mange druk-ture? og lige-gyldighed?
Synd at et ellers uskyldigt spil, skal væves ind i mangel på bedre ting at foretage sig.
 • Peder GÆST, 10 Dec 2013
Hej alle, jeg har lige faldet over et app, som indeholder en masse drukspil. Jeg har brugt det et par gange, og det gør arbejdet. Der er en masse ukendte spil, som jeg aldrig havde hørt om før, så jeg skal i hvert fald igang med at prøve dem af. Appet hedder Deluxe Druk :)

https://search.itunes.apple.com/WebObjects/MZContentLink.woa/wa/link?path=apps%2fdeluxedruk
 • Jens GÆST, 20 Jul 2015
chat for free gay webcam
black bottom gay chat room
gay chat colorado
 • DeeynMlsa GÆST, 14 Sep 2022
sex chat. gay descreet pueblo
gay priest chat
gay suppport chat
 • GennieMlsa GÆST, 16 Sep 2022
1
1
-1 OR 2+950-950-1=0+0+0+1 --
-1 OR 2+271-271-1=0+0+0+1
-1' OR 2+350-350-1=0+0+0+1 --
-1' OR 2+155-155-1=0+0+0+1 or '5TTpwSp9'='
-1" OR 2+56-56-1=0+0+0+1 --
if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/
-1; waitfor delay '0:0:15' --
-1); waitfor delay '0:0:15' --
1 waitfor delay '0:0:15' --
LRGiitCK'; waitfor delay '0:0:15' --
-5 OR 86=(SELECT 86 FROM PG_SLEEP(15))--
-5) OR 434=(SELECT 434 FROM PG_SLEEP(15))--
-1)) OR 209=(SELECT 209 FROM PG_SLEEP(15))--
VKxj8FqH' OR 117=(SELECT 117 FROM PG_SLEEP(15))--
wycq0eti') OR 471=(SELECT 471 FROM PG_SLEEP(15))--
vctYzCnc')) OR 871=(SELECT 871 FROM PG_SLEEP(15))--
1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
1'"
1????%2527%2522
@@G6acm
1
1
-1 OR 2+148-148-1=0+0+0+1 --
-1 OR 2+496-496-1=0+0+0+1
-1' OR 2+505-505-1=0+0+0+1 --
-1' OR 2+821-821-1=0+0+0+1 or 'hftGmwDj'='
-1" OR 2+742-742-1=0+0+0+1 --
if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/
-1; waitfor delay '0:0:15' --
-1); waitfor delay '0:0:15' --
1 waitfor delay '0:0:15' --
DR9kUsjl'; waitfor delay '0:0:15' --
-5 OR 659=(SELECT 659 FROM PG_SLEEP(15))--
-5) OR 299=(SELECT 299 FROM PG_SLEEP(15))--
-1)) OR 405=(SELECT 405 FROM PG_SLEEP(15))--
XCUuRjc7' OR 899=(SELECT 899 FROM PG_SLEEP(15))--
WJcDl4Vw') OR 118=(SELECT 118 FROM PG_SLEEP(15))--
Q1JH2a8e')) OR 674=(SELECT 674 FROM PG_SLEEP(15))--
1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
1'"
1????%2527%2522
@@EEC70
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
-1 OR 2+602-602-1=0+0+0+1 --
-1 OR 2+61-61-1=0+0+0+1
-1' OR 2+813-813-1=0+0+0+1 --
-1' OR 2+954-954-1=0+0+0+1 or 'N2jLPe1p'='
-1" OR 2+566-566-1=0+0+0+1 --
if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/
-1; waitfor delay '0:0:15' --
-1); waitfor delay '0:0:15' --
1 waitfor delay '0:0:15' --
5xaWt3jF'; waitfor delay '0:0:15' --
-5 OR 498=(SELECT 498 FROM PG_SLEEP(15))--
-5) OR 496=(SELECT 496 FROM PG_SLEEP(15))--
-1)) OR 752=(SELECT 752 FROM PG_SLEEP(15))--
pS5iCrWm' OR 806=(SELECT 806 FROM PG_SLEEP(15))--
HcI0y2Nm') OR 165=(SELECT 165 FROM PG_SLEEP(15))--
05zeXNO1')) OR 567=(SELECT 567 FROM PG_SLEEP(15))--
555*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
555'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
1'"
1????%2527%2522
@@7gLvH
555
 • Dit Navn GÆST, 22 Jan 2023
555
 • Dit Navn GÆST, 22 Jan 2023
555
 • Dit Navn GÆST, 22 Jan 2023
555
 • -1 OR... GÆST, 22 Jan 2023
555
 • -1 OR 2+951-951-1=0+0+0+1 GÆST, 22 Jan 2023
555
 • -1' OR... GÆST, 22 Jan 2023
555
 • -1' OR... GÆST, 22 Jan 2023
555
 • -1" OR... GÆST, 22 Jan 2023
555
 • if(now()=sysdate(),sle... GÆST, 22 Jan 2023
555
 • 0'XOR(if(now()=sysdate... GÆST, 22 Jan 2023
555
 • 0"XOR(if(now()=sysdate... GÆST, 22 Jan 2023
555
 • 1 waitfor delay... GÆST, 22 Jan 2023
555
 • p4nqoMk2'; waitfor... GÆST, 22 Jan 2023
555
 • R5gT6gvn' OR... GÆST, 22 Jan 2023
555
 • ZUkLwZrm') OR... GÆST, 22 Jan 2023
555
 • pZcTUydb')) OR... GÆST, 22 Jan 2023
555
 • Dit... GÆST, 22 Jan 2023
555
 • 1'" GÆST, 22 Jan 2023
555
 • 1????%2527%2522 GÆST, 22 Jan 2023
555
 • @@p5eYr GÆST, 22 Jan 2023
555
 • Dit Navn GÆST, 22 Jan 2023
555
 • Dit Navn GÆST, 22 Jan 2023
-1 OR 2+742-742-1=0+0+0+1 --
 • Dit Navn GÆST, 22 Jan 2023
-1 OR 2+168-168-1=0+0+0+1
 • Dit Navn GÆST, 22 Jan 2023
-1' OR 2+354-354-1=0+0+0+1 --
 • Dit Navn GÆST, 22 Jan 2023
-1' OR 2+184-184-1=0+0+0+1 or 'pwmyNPOP'='
 • Dit Navn GÆST, 22 Jan 2023
-1" OR 2+670-670-1=0+0+0+1 --
 • Dit Navn GÆST, 22 Jan 2023
if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
 • Dit Navn GÆST, 22 Jan 2023
0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
 • Dit Navn GÆST, 22 Jan 2023
0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
 • Dit Navn GÆST, 22 Jan 2023
(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/
 • Dit Navn GÆST, 22 Jan 2023
-1; waitfor delay '0:0:15' --
 • Dit Navn GÆST, 22 Jan 2023
-1); waitfor delay '0:0:15' --
 • Dit Navn GÆST, 22 Jan 2023
1 waitfor delay '0:0:15' --
 • Dit Navn GÆST, 22 Jan 2023
ddFGdRiY'; waitfor delay '0:0:15' --
 • Dit Navn GÆST, 22 Jan 2023
-5 OR 285=(SELECT 285 FROM PG_SLEEP(15))--
 • Dit Navn GÆST, 22 Jan 2023
-5) OR 727=(SELECT 727 FROM PG_SLEEP(15))--
 • Dit Navn GÆST, 22 Jan 2023
-1)) OR 461=(SELECT 461 FROM PG_SLEEP(15))--
 • Dit Navn GÆST, 22 Jan 2023
8SPAIv74' OR 713=(SELECT 713 FROM PG_SLEEP(15))--
 • Dit Navn GÆST, 22 Jan 2023
qYv9QBxs') OR 878=(SELECT 878 FROM PG_SLEEP(15))--
 • Dit Navn GÆST, 22 Jan 2023
RMD17JSD')) OR 988=(SELECT 988 FROM PG_SLEEP(15))--
 • Dit Navn GÆST, 22 Jan 2023
555*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
 • Dit Navn GÆST, 22 Jan 2023
555'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
 • Dit Navn GÆST, 22 Jan 2023
1'"
 • Dit Navn GÆST, 22 Jan 2023
1????%2527%2522
 • Dit Navn GÆST, 22 Jan 2023
@@rSysE
 • Dit Navn GÆST, 22 Jan 2023
555
 • Dit Navn GÆST, 22 Jan 2023

Kom med en kommentar