Kloak Slam bolcher

Drinks med Kloak Slam bolcher

Navn Kategori Rating
Skagen Slam

Vodka, Salt, Kloak Slam bolcher

Shots
Skagen slammen

Vodka, Salt, Kloak Slam bolcher

Shots
Skagen slammen

Vodka, Salt, Kloak Slam bolcher

Shots