Chase

De 4 glas sættes op på bordet i en firkant, hvor to er tomme og to er ca. halvt fyldt med øl. Ved 4 spillere bruges en eller to mønter. Målet er at kaste en mønt ned i et af de tomme glas, ved at kaste den ned i bordet så den hopper op i et af de tomme glas. Man fortsætter med at kaste indtil man har ramt et af de tomme glas. Hvis man rammer et fyldt glas skal man drikke indholdet af glasset og kaste videre.

Når en person har ramt op i glasset, gives mønten videre til personen til venstre for sig. Hvis en person bliver indhentet/chaset af en anden spiller, dvs. vedkommende har 2 mønter, skal vedkommende tømme begge de fulde glas. Herefter starter spillet forfra, og mønterne fordeles jævnt på bordet igen.

Mønten kan selvfølgelig kastes både fladt og på højkant, men det er typisk bedst at ramme med mønten helt fladt på bordet.

Kommentarer

Alle spillere skal have gyldigt jagttegn!
  • Skovfoged GÆST, 11 Jul 2011
Husk altid regel nummer 1. Spillet startes først når alle spillere har taget jagttegn!

De officielle chase borde findes på interpool i Roskilde - det er på disse borde at de officielle chase mesterskaber bliver spillet.
Det er ligeledes af højeste vigtighed at der spilles med 2-kroner, intet andet kan godkendes, men det vil enhver skovfoged vide...

God jagt
  • Aspirerende skovfoged GÆST, 11 Jul 2011

Kom med en kommentar